Hrvatsko arhivističko društvo

Marulićev trg 21
10000 Zagreb
Hrvatska

MB: 3267822
OIB: 92054054101
IBAN: HR3223400091110221010

tel: 48 01 942

had@arhiv.hr

Ažurirano (Petak, 29 Siječanj 2016 11:35)

 

Hrvatsko arhivističko društvo / Državni arhiv u Sisku

P R O G R A M 
48. savjetovanja hrvatskih arhivista
„Zaštita arhivskoga gradiva u nastajanju“  
Topusko, 21. ‒ 23. listopada 2015.

Obavještavamo vas da je sada dostupan cjelovit program 48. savjetovanja hrvatskih arhivista.

Vidimo se u Topuskom!

 

Program je dostupan ovdje PROGRAM

Ažurirano (Utorak, 29 Rujan 2015 13:26)

 

 

U organizaciji Hrvatskog arhivističkog društva, uz sudjelovanje arhiva domaćina Državnog arhiva u Sisku, od 21. do 23. listopada 2015. u Topuskom s temom: »Zaštita gradiva u nastajanju« (dolazak i smještaj mogući 20. listopada).

Savjetovanje će se održati u Hotelu TOP TERME - TOPUSKO. Preliminarni program Savjetovanja dostupan je ovdje.

 

REGISTRACIJSKI OBRAZAC za prijavu sudjelovanja i rezervaciju smještaja nalazi se  ovdje. Ispunjeni obrazac treba poslati na naznačenu adresu kako bi se povratno ispostavio predračun za smještaj i kotizaciju prema sljedećim uvjetima prijave:

Slobodan ulaz u zatvoreni bazen s termalnom vodom, korištenje fitnessa, te boravišna pristojba i osiguranje je uključeno u cijenu. Bežični internet je dostupan i besplatan u prostorima restorana, barova i recepcije. Parking je gratis za sve sudionike savjetovanja.

Napomene:
•    Cijena smještaja je fiksna za prva dva roka prijave sudjelovanja.
•    Ponuđene uvjete smještaja garantiramo u slučaju potvrde rezervacije i uplate ukupnog iznosa u roku naznačenom na predračunu (najkasnije zaključno do 10. rujna 2015.)
•    Rezervacija smještaja bit će moguća i u trećem roku prijave, ali tada ne garantiramo navedene objekte i cijene.
•    Otkaz zaprimljene rezervacije za smještaj potrebno je izvršiti u pisanom obliku, a moguć je bez troškova, zajedno s ukupnim iznosom kotizacije, do 15. rujna 2015.
•    U slučaju otkaza rezervacije za smještaj nakon navedenog datuma, odobravamo povrat Vašeg uplaćenog iznosa, umanjenog za trošak jednog noćenja.
•    Za otkaz rezervacija nakon 1. listopada 2015. nije moguć povrat uplaćenih troškova noćenja i 50% iznosa kotizacije.

• Polazak iz Zagreba 21. listopada u 7:00 s autobusnog stajališta ispred Etnografskog muzeja (Mažuranićev trg)
• Polazak iz Topuskog 23. listopada u 16:30 s parkirališta ispred hotela i povratak u Zagreb na Mažuranićev trg

Dobro došli u Topusko na 48. savjetovanje hrvatskih arhivista!

Ažurirano (Ponedjeljak, 28 Rujan 2015 14:03)

 

Međunarodni okrugli stol ARHIVISTA Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine (Srbija) s temom: „INTELEKTUALNI KAPITAL U ARHIVIMA"

Marija Bistrica, 7-8. svibnja 2015.

Sve fotografije u visokoj rezoluciji dostupne su i  ovdje.

 

Ažurirano (Srijeda, 03 Lipanj 2015 12:52)

 

Predmet: Poziv za sudjelovanje autora na 48. savjetovanju hrvatskih arhivista

 • Arhivskim ustanovama u Hrvatskoj
 • Članovima Hrvatskog arhivističkog društva
 • Djelatnicima u arhivskoj struci
 • Zainteresiranim stručnim i znanstvenim djelatnicima

Poštovane kolegice i kolege,

na skupštini Hrvatskog arhivističkog društva održanoj 23. listopada 2014. u Vinkovcima, odlučeno je da se sljedeće savjetovanje hrvatskih arhivista održi u organizaciji HAD, uz sudjelovanje arhiva domaćina Državnog arhiva u Sisku,

od 21. do 23. listopada 2015. u Topuskom s temom:


»Zaštita gradiva u nastajanju«

 

Savjetovanje će se odvijati kroz plenarne i paralelne sjednice te radionice. U nastavku navodimo popis glavnih tematskih cjelina s mogućim podtemama (područjima istraživanja), pri čemu taj popis nikako nije konačan nego samo okvir prijedloga autorima.

1. Sustav podrške/praćenja stvaratelja/imatelja

 • Prednosti i nedostatci recentne organizacije arhivske službe (zakonski utemeljene zadaće arhivske službe, kolizije i međuprostori propisa; nepodudaranje stručnih koncepata s upravnim (ne)uređenjem)
 • Kategorizacija stvaratelja – što smo dobili sadašnjim konceptom?
 • Programska rješenja kao potpora stvarateljima/imateljima pri stvaranju, upravljanju, pohrani i očuvanju digitaliziranih i digitalnih zapisa

2. Koncepti upravljanja zapisima

 • Javna uprava i e-gradivo: stvaranje, upravljanje, čuvanje (e-Zapisi kao osnova za nove usluge; elektronička javna uprava; sustavi za upravljanje dokumentima (DMS), sustavi za upravljanje zapisima (RMS), sustavi za upravljanje korporativnim sadržajem (ECMS); izlučivanje e-gradiva; sigurnosno brisanje e-gradiva)
 • Klasifikacijske sheme, usklađivanje prakse, strana i domaća iskustva
 • (Polu)automatska klasifikacija gradiva
 • Klasifikacija dolazne i odlazne e-pošte
 • e-Zapisi u oblaku (engl. cloud), usluge u oblaku (engl. Software-as-a-Service (SaaS), Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS))
 • Virtualizacija i/ili emulacija
 • Arhiviranje i analiza velikih količina podataka (engl. Big Data)
 • EU projekti iz područja digitalnog očuvanja

3. Fizička zaštita

 • Osiguravanje sredstava i prostora
 • Pravno/stručno pitanje pohrane gradiva stvaratelja kod drugih pravnih osoba
 • Digitalizacija kao oblik zaštite izvornika
 • Fizička zaštita digitalnih medija (mediji za pohranu i očuvanje e-gradiva; povratak podataka s oštećenih i/ili zastarjelih medija)

4. Dugotrajna zaštita elektroničkoga gradiva

 • Pravna regulativa
 • Čuvanje zapisa (usklađenost s propisima i normama; digitalni arhivi, OAIS RM, TDR;  očuvanje podataka e-servisa; očuvanje tekstualnog, slikovnog, zvučnog, AV i 3D gradiva; osobni arhivi u e-okruženju; arhiviranje weba; arhiviranje službenih i osobnih profila na društvenim mrežama)
 • Koncept izvornosti kod elektroničkoga gradiva
 • Digitalni potpisi, digitalni certifikati (zaštita i očuvanje digitalno potpisanih dokumenata i zapisa; digitalne vodene oznake /engl. digital watermarks/ kao oblik zaštite autorskih i intelektualnih prava)
 • Podatkovni centri kao mjesta od povjerenja
 • Povjerenje u e-zapise (formati zapisa pogodni za dugotrajno očuvanje e-gradiva; sigurnost i rizici pri očuvanju digitalnih zapisa)
 • Edukacija arhivista za dugotrajnu zaštitu e-gradiva
 • Interoperabilnost – gdje su tu arhivi/-sti
 • E-registri

 

Zbog postupka recenzije i tiskanja Zbornika prije savjetovanja, obratite pažnju na sljedeće rokove:

- do 13. ožujka 2015. prijava prijedloga izlaganja s naslovom i sažetkom izlaganja (najviše 1 kartica teksta / max. 1800 znakova s prazninama) putem online obrasca

- do 31. ožujka 2015. obavijest autorima o prihvaćenim izlaganjima

- do 31. svibnja 2015. dostava integralnog teksta rada (prosljeđivanje na recenziju)

- do 30. lipnja 2015. obavijest autorima o ocjeni recenzenta i naputku za potrebne izmjene

- do 31. srpnja 2015. dostava rada ispravljenog po naputku recenzenta.

Predviđeno trajanje izlaganja je 15 minuta.

 

Srdačan pozdrav,

u ime Organizacijskog i Programskog odbora

dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik, v.r.

 

Ažurirano (Utorak, 03 Ožujak 2015 12:30)

 
Podsjećamo članove koji još nisu uplatili godišnju članarinu, da ispune svoju obvezu i članarinu u iznosu od 100,00 kuna (sto kuna) uplate na žiro račun Hrvatskog arhivističkog društva  2340009-1110221010 (u pozivu na broj navesti svoj OIB). Članarinu je moguće uplatiti i direktno gđi Sanji Brlić, blagajnici Društva, Marulićev trg 21, Zagreb (tel. 01 4801 919).

Ažurirano (Petak, 04 Listopad 2013 17:21)

 

Prezentacije s Međunarodnog okruglog stola arhivista Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Vojvodine (Srbija) održanog u Mariji Bistrici 7. i 8. svibnja 2015. dostupne su ovdje:

Prezentacije, Marija Bistrica

Ažurirano (Srijeda, 03 Lipanj 2015 10:08)

 
HRVATSKO ARHIVISTIČKO DRUŠTVO
SEKCIJA ZA ZAKONODAVSTVO

Predmet: Radni materijal i poziv na sudjelovanje u stručnoj raspravi
- Prilog za daljnju javnu unutarstručnu raspravu o potrebnim izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97)

- članovima Hrvatskog arhivističkog društva
- djelatnicima u arhivskoj struci
- zainteresiranim stručnim i znanstvenim djelatnicima

Poštovane Kolegice i Kolege,

u svom svakodnevnom radu, u okviru različitih stručnih zadataka i postupaka, svatko od nas uočava detalje pravnih, terminoloških, materijalnih i formalnih nedostataka važećeg zakona i provedbenih propisa, koje bi trebalo mijenjati.
Ministarstvo kulture RH također je još u svom Prijedlogu plana normativnih aktivnosti za 2013. /http://www.min-kulture.hr/userdocsimages/Propisi (2013-2-22)//, imalo u planu donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima. Taj plan vremenski nije bio ostvaren, no u posljednje se vrijeme također govori o pripremama izmjena i dopuna važećeg arhivskog zakona, kako stoji i u Prijedlogu plana normativnih aktivnosti Ministarstva kulture za 2014. / http://www.min-kulture.hr/propisi/ (2014-2-10)/.
Hrvatsko arhivističko društvo želi doprinijeti procesu donošenja izmjena i dopuna važećeg arhivskog zakona, odnosno mogućim pripremama za donošenje novog arhivskog zakona. Djelovanjem članova Sekcije za zakonodavstvo Hrvatskog arhivističkog društva (u sastavu: Nela Kušanić, Dražen Kušen, Dinko Majcen, Karmen Markezić, Zoran Stanković, Marina Škalić) na temelju zaprimljenih prijedloga i međusobne rasprave, pripremljen je radni materijal kao prilog za daljnju javnu unutarstručnu raspravu o potrebnim izmjenama i dopunama postojećeg Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), odnosno o potrebi donošenja novog arhivskog zakona.
Mogućem donošenju potpuno novog arhivskog zakona mora prethoditi temeljita priprema i kvalitetna javna rasprava. Novi zakon bi u cijelosti morao biti sukladan kako pravnim stečevinama Europske unije, tako i posebnostima razvijenog i funkcionalnog arhivskog sustava u Hrvatskoj. U pitanju je "stručni zakon" koji u svojoj naravi i u svojoj provedbi mora biti u funkciji države kao javnog servisa građana. Jednako tako mora biti u funkciji cjelovite zaštite, očuvanja i korištenja memorije u duhu strategije hrvatskog sveobuhvatnog arhiva.

Pozivamo sve vas da se angažirate ponajprije oko analize važećeg zakona i potrebnih izmjena i dopuna!
Svoja zapažanja i prijedloge možete nam poslati mailom na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript  ili putem raspravnog foruma na adresi: http://www.had-info.hr/forum/ .

Prijedlozi će biti sustavno zaprimljeni, obrađeni i stavljeni na daljnju raspravu.

Hrvatsko arhivističko društvo
Sekcija za zakonodavstvo

  RADNI MATERIJAL SEKCIJE ZA ZAKONODAVSTVO
- PRILOG ZA JAVNU UNUTARSTRUČNU RASPRAVU
PRIJEDLOGA IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA

Ažurirano (Četvrtak, 27 Ožujak 2014 02:40)