Hrvatsko arhivističko društvo

Marulićev trg 21
10000 Zagreb
Hrvatska

MB: 3267822
OIB: 92054054101
IBAN: HR3223400091110221010

tel: 48 01 942

had@arhiv.hr


13. AKM seminar : "Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture"
s temom: POVRATAK U BUDUĆNOST - OSVETA STANDARDA! održao se u Rovinju, 25.-27. studenoga 2009.

Organizatori:

Hrvatsko knjižničarsko društvo (glavni organizator)
Hrvatsko muzejsko društvo
Hrvatsko arhivističko društvo  

Suorganizatori:
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske znanosti
Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo
Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera, Osijek, Odsjek za informacijske znanosti

Program:

Srijeda, 25. studenoga:

08.00-09.00 Registracija

09.00-09.30 Gordon Dunsire (CDLR, Strathclyde University, Glasgow, UK). Do we relly know what users want?

09.30-10.00 Sanjica Faletar, Boris Badurina (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Osijek). Suradnja baštinskih ustanova u Hrvatskoj: stanje i očekivanja

10.00-10.30 Goranka Horjan (Muzeji Hrvatskog Zagorja, Gornja Stubica). Projekt CRAFTATTRAC = Tradicijski obrti - atrakcije za kulturni turizam

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Vlatka Lemić (Hrvatski državni arhiv, Zagreb). Implementacija i povezivanje standarda u ARHiNET sustavu

11.30-12.00 Sofija Klarin, Maja Jokić, Jasenka Zajec (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu). Portal starih hrvatskih novina i časopisa

12.00-12.30 Danijela Babić (ZaMirNET, Zagreb, Hrvatska), Dunja Marija Gabriel (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu), Marko Velić (Initium Futuri Ltd., Zagreb). Implementacija pilot projekta VERGILIUS za slijepe i slabovidne osobe u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu

12.30-14.00 Ručak

14.00-15.00 Predstavljanje postera

15.00-16.30 Radionice

(1) Restauratorsko-konzervatorska radionica
(3) Od portala Hrvatska kulturna baština do Europeane

16.30-17.00 Odmor

17.00-18.30 Radionice

(1) Restauratorsko-konzervatorska radionica
(3) Od portala Hrvatska kulturna baština do Europeane


Četvrtak, 26. studenoga:

09.00-09.30 Maja Žumer (Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo informacijsko znanost in knjigarstvo, Ljubljana, Slovenija). FRBRoo: Towards interoperability in the cultural sector

09.30-10.00 Ana Barbarić (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Zagreb), Mirna Willer (Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo, Zadar). FRBR, FRAD i kataložna pravila: preliminarno istraživanje utjeca konceptualnih modela na hrvatska kataložna pravila

10.00-10.30 Tomislav Ćepulić (Hrvatski državni arhiv, Zagreb). Nove međunarodne arhivske norme ISDIAH i ISDF

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Alenka Šauperl (Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo informacijsko znanost in knjigarstvo, Ljubljana, Slovenija), Zdenka Semlič Rajh (Pokrajinski arhiv Maribor, Maribor, Slovenija). Description of creators and authors of archival and library material: isolation or cooperation

11.30-12.00 Tomica Vrbanc (Nacionalan i sveučilišna knjižnica u Zagrebu). Standardi za opis osoba: usporedba i mogućnosti suradnje zajednica metapodataka

12.00-12.30 Boris Bosančić (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Osijek). XML imenski prostori: put prema povezivanju metapodatkovnih standarda baštinskih ustanova

12.30-14.00 Ručak

14.00-15.30 Radionice

(2) Kulturni turizam
(4) Korisnici informacijskih ustanova

15.30-16.00 Odmor

16.00-17.30 Radionice

(2) Kulturni turizam
(4) Korisnici informacijskih ustanova

18.00- 18.30 Predstavljanje zbornika radova 12. seminara AKM.


Petak, 27. studenoga:

09.00-09.30 Sanjica Faletar Tanacković (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Osijek), Franjo Pehar (Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo, Zadar), Tatjana Aparac-Jelušić (Sveučilište u Zadru, Odjel za knjižničarstvo, Zadar). Struktura trostruke uzvojnice AKM-a: bibliometrijska analiza priloga objavljenih u razdoblju od 1997. do 2008.

09.30-10.00 Radovan Vrana (Filozoifski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Zagreb). Institucijski digitalni repozitoriji i njihova uloga u znanstvenom komuniciranju: istraživanje o digitalnim repozitorijima u visokoškolskim knjižnicama Sveučilišta u Zagrebu

10.00-10.30 Sonja Špiranec (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Zagreb). Što je e-učenje bez metapodataka?

10.30-11.00 Odmor

11.00-11.30 Ingeborg Rudomino, Karolina Holub, Sonja Pigac Ljubi, (Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu). Kvantitativna i kvalitativna analiza digitalnog arhiva hrvatskih mrežnih publikacija

11.30-12.00 Ana Filep, Ivana Mora Asić (Hrvatski povijesni muzej, Zagreb). Obrada i pohrana dokumentacijskih fotografija građe Hrvatskoga povijesnog muzeja

12.00-12.30 Damir Doračić, Slađana Latinović (Arheološki muzej, Zagreb), Goran Zlodi (Filozofski fakultet, Odsjek za informacijske znanosti, Zagreb). R++ : program za dokumentiranje konzervatorsko-restauratorskih zahvata na arheološkim predmetima

12.30-14.00 Ručak

14.00-14.30 Senka Tomljanović (Sveučilišna knjižnica, Rijeka). Očuvanje i održanje kulturne baštine - zašto i kako: globalni odgovor iz Salzburga

14.30-15.00 Gordon Dunsire (CDLR, Strathclyde University, Glasgow, UK). Who said that?

15.00-16.00 Izvještaji voditelja radionica i organizatora postera
Rasprava, zaključci. Najava izleta

16.00-17.00 Odmor
  AKM

Ažurirano (Utorak, 20 Srpanj 2010 22:14)