Hrvatsko arhivističko društvo

Marulićev trg 21
10000 Zagreb
Hrvatska

MB: 3267822
OIB: 92054054101
IBAN: HR3223400091110221010

tel: 48 01 942

had@arhiv.hr

logos_up
Program hrvatsko – slovenske arhivske konferencije u okviru projekta HERITAGE LIVE / Program hrvaško – slovenske arhivske konference v okviru projekta HERITAGE LIVE
"Arhivisti u elektroničkom okruženju" / "Arhivisti v elektronskem okolju"

Četvrtak, 19. svibnja 2011. /  Četrtek, 19. 5. 2011.

10,00 – 10,15 Uvodni pozdravi

 • 10,15 – 10,30
  Projekt "Heritage live" /  Projekt "Heritage live"
  dr. Aleksander Panjek (Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem)
 • 10,30 – 10,45
  Predstavljanje web stranice projekta " HERITAGE LIVE" / Predstavitev spletne strani projekta " HERITAGE LIVE"
  Mislav Cimperšak
 • 10,45 – 11,00
  Iskustva u planiranju IPA projekata / Izkušnje pri načrtovanju IPA projektov
  dr.sc. Hrvoje Stančić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
 • 11,00 – 11,15
  Izmjene u studiju informacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu / Spremembe v študiju informacijske znanosti na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu
  dr.sc. Hrvoje Stančić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)

11,15 – 11,30  Odmor

 • 11,30 – 12,00 
  Baština za sva vremena? / Dediščina za vse čase?
  dr.sc. Mirta Baranović (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu)
 • 12,00 – 12,30
  Izazovi preuzimanja arhivskog gradiva u digitalnom obliku: primjer službene e-evidencije  upravnog dijela unutarnjih poslova RS
  / Izazovi preuzimanja arhivskog gradiva u digitalnom obliku: primjer službene e-evidencije  upravnog dijela unutarnjih poslova RS
  dr. sc. Maja Gombač (Inšpektorat RS za kulturo in medije)
 • 12,30 – 13,00
  Postupci u digitalizaciji – preporuke i iskustva / Postopki v digitalizaciji – priporočila in izkušnje
  Suzana Grubešić (Hrvatski državni arhiv)

Odmor za ručak / Odmor za kosilo

 • 15,00 – 16,00
  Radionica / Delavnica
  Kako osigurati dugoročnu zaštitu elektroničkog gradiva?
  / Kako zagotoviti dolgoročno hrambo elektronskih dokumentov?
  dr.sc. Mirta Baranović (Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu)

16,00 – 16,30 Odmor

 • 16,30 – 17,30
  Radionica / Delavnica
  Upravljanje digitalnim repozitorijem HDA
  / Upravljanje z digitalnim repozitorijem HDA
  Suzana Grubešić (Hrvatski državni arhiv)

17,30 – 18,00 Rasprava / Razprava                 

Petak, 20. svibnja 2011. / Petek, 20. 5. 2011.

 • 9,30  – 10,00
  e-Arhiv umrežene uprave u oblaku – labirint straha ili izazov digitalnog doba? / e-Arhiv uprave omrežene v račulnalniškem oblaku – labirint strahov ali izziv v digitalni dobi?
  Dražen Božić i Božo Zeba (Središnji državni ured za e-Hrvatsku)
 • 10,00 – 10,30
  Slovenska i EU strategija razvoja e-uprave / Slovenska in EU strategija razvoja e-uprave
  dr. sc. Alenka Žužek Nemec (Ministrstvo RS za javno upravo)
 • 10,30 – 11,00 
  Arhivsko gradivo na portalu Povijest Slovenije – SIstory / Arhivsko gradivo na portalu Zgodovina Slovenije – SIstory
  dr. sc. Mojca Šorn (Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana)

11,00 – 11,30  Odmor

 • 11,30 – 12,00 
  Kamra – portal digitalizirane kulturne baštine slovenskih pokrajina / Kamra – portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin
  Srečko Maček i Robert Ožura (Osrednja knjižnica Celje) 
 • 12,00 – 12,30 
  Digitalizacija fonda Hadži-Sinanove tekije u Historijskom arhivu Sarajevo / Digitalizacija fonda Hadži-Sinanove tekije v Zgodovinskem arhivu Sarajevo
  Sejdalija Gušić (Historijski arhiv Sarajevo)
 • 12.30 – 14.30 
  Okrugli stol
  / Okrogla miza
  Arhivisti u elektroničkom okruženju / Arhivisti v elektronskem okolju

logo_down 1  

logo_down 2

Ažurirano (Četvrtak, 12 Svibanj 2011 17:17)