OBJAVLJEN ZAKON O ARHIVSKOM GRADIVU I ARHIVIMA

Ispis

Zakon je objavljen u Narodnim novinama br. 61 od 11. 7. 2018., te stupa na snagu 18. 7. 2018.