">

51. savjetovanje u Slavonskom Brodu (prezentacije izlaganja)

Ispis

Upravljanje dokumentarnim gradivom

Arian Rajh (Highflott j.d.o.o.)
AMMA model zrelosti: procjene zrelosti procesa s gradivom u pismohranama stvaratelja, arhivima u sastavu i arhivskim ustanovama

Edvin Buršić (Financijska agencija)
Proširenje upravljanja dokumentarnim gradivom za potrebe digitalizacije s ciljem stvaranja autentičnog digitaliziranog gradiva

Marina Ribić (Državni arhiv u Virovitici)
Upravljanje i zaštita elektroničkih dokumenata kod stvaratelja arhivskog gradiva – promišljanja i iskustva Državnog arhiva u Virovitici

Petra Špoljarić (Državni arhiv u Bjelovaru)
Problemi zaštite i očuvanja suvremenog gradiva u digitalnom obliku na primjeru Državnog arhiva u Bjelovaru

Radoslav Zaradić i Damir Gabrić (Splitsko-dalmatinska županija)
Prikaz upravljanja (elektroničkim) gradivom u Splitsko-dalmatinskoj županiji

(Dugo)trajno očuvanje elektroničkoga gradiva

Dario Franić (Državni arhiv u Sisku)
Digitalizacija projektne dokumentacije arhivskog fonda Rudarskog udruženja Talionica Caprag 1938-1946.

Jože Škofljanec (Arhiv Republike Slovenije)
Očuvanje e-gradiva (primjeri rada sa stvarateljima)

Natko Martinić Jerčić (Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata)
Pohranjivanje audio i videozapisa stručnih i znanstvenih skupova o Domovinskom ratu u Hrvatskom memorijalno-dokumentacijskom centru Domovinskog rata

Katarina Pavelić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, studentica)
Vodič za digitalno očuvanje

Propitivanje temeljnih arhivističkih principa u e-okruženju

Lana Žaja (Hrvatski državni arhiv)
Politika digitalnog očuvanja u javno dostupnim podacima i strateškim dokumentima na mrežnim stranicama arhiva zemalja Europske Unije

Hrvoje Stančić (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu)
Disruptivne tehnologije u arhivima

Josip Mihaljević (Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje)
Izrada mrežnog arhivističkog rječnika

Danijel Jelaš (Državni arhiv u Osijeku), Petra Kolesarić (Filozofski fakultet u Zagrebu, studentica)
Stavovi i iskustva hrvatskih studenata povijesti vezanih za korištenje online dostupnih povijesnih izvora

Postojeći/potrebni kapaciteti u javnim arhivima

Ivo Orešković (Državni arhiv u Dubrovniku)
Biti (metar dužni) ili ne biti (metar kvadratni)?

Valentina Cepanec, Hrvoje Stančić i Ivan Penava (Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured)
Pilot-istraživanje o dokumentaciji i informacijama u digitalnom obliku

Tatjana Hajtnik, Bojan Cvelfar (Arhiv Republike Slovenije)
e-ARH.si: javni e-arhiv pod upravljanjem slovenske javne arhivske službe