Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva i Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva, te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva

Ispis

Na temelju članka 21. stavka 13. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19) ministrica kulture donosi Pravilnik o korištenju javnog arhivskog gradiva (NN 121/19), koji je stupio na snagu 11. prosinca 2019. U navedenom Pravilniku saznajte više o dostupnosti arhivskog gradiva, načinu i uvjetima korištenja arhivskog gradiva, obvezama korisnika, posudbi arhivskog gradiva i o izdavanju ovjerenih prijepisa i preslika izvornog arhivskog gradiva.

Na temelju članka 38. stavka 4. Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/18 i 98/19) ministrica kulture donosi Pravilnik o uvjetima smještaja, opreme, zaštite i obrade arhivskog gradiva te broju i strukturi stručnog osoblja arhiva (NN 121/19), koji je stupio na snagu 11. prosinca 2019. U navedenom Pravilniku saznajte više o primjerenim prostorima za smještaj arhivskog gradiva i o opremi koju spremišni prostori moraju sadržavati te o stručnim djelatnicima koji rade na vrednovanju, preuzimanju, zaštiti, obradi i korištenju arhivskog gradiva, kao i druge stručne poslove, a sve u svrhu kvalitetne zaštite arhivskog gradiva.

.