Zajednički sastanak European Archives Group i European Board of National Archivists

Ispis

U sklopu hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije, Hrvatski državni arhiv ugostit će dvadeset i osmi sastanak Europske arhivske grupe (EAG-a) i četrdeset i prvu konferenciju Europskog vijeća nacionalnih arhiva (EBNA-e).

Tema spomenutih sastanaka bit će pitanja strateške važnosti u polju arhivske djelatnosti, što će istovremeno poslužiti kao rekapitulacija dosadašnjih postignuća i kao odrednica za budući rad na već dobro utvrđenim temama suvremene digitalizacije i pravaca razvoja, unutar EU-a i globalno.

U Zagrebu, 25.-27. lipnja 2020.

doznaj više