Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

Ispis

Otvoreno je e-savjetovanje sa zainteresiranom javnosti za izmjene i dopune Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara  na sljedećoj poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=13746.

Savjetovanje je otvoreno do: 9.4.2020.