Nova Uredba o uredskom poslovanju

Ispis

Obavještavamo vas da je u NN 75/2021 objavljena dugo očekivana nova Uredba o uredskom poslovanju, koja stupa na snagu 9. srpnja 2021. U dosta aspekata Uredba donosi pozitivne pomake, ali u nekima je ostala na zastarjelim, odnosno, nedorečenim rješenjima. Svakako molimo sve članove HAD-a, kao i ostale zainteresirane pratitelje ove problematike, da propis prouče te detektiraju njegove dobre i loše strane, kako bismo argumentirano mogli pokušati djelovati u smjeru daljnjega poboljšanja.

Uredbu možete pogledati na: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_07_75_1415.html.