Tiskan prijevod "Tehničke smjernice za upravljanje arhivskim gradivom ograničene dostupnosti"

Ispis

Tiskan je dokument Međunarodnog arhivskog vijeća (ICA) Tehničke smjernice za upravljanje arhivskim gradivom ograničene dostupnosti (Technical Guidance on Managing Archives with Restrictions) u izdanju Hrvatskoga državnog arhiva. Smjernice su nastavak izdanja Načela dostupnosti arhivskoga gradiva (Principles on Access to Archives).


Preuzmi dokument.