Program V. kongresa hrvatskih arhivista

Ispis
Logo obian kratki 2 daz

Hrvatsko arhivističko društvo / Državni arhiv u Zadru

 

5. kongres hrvatskih arhivista
"ARHIVI U HRVATSKOJ – (RETRO)PERSPEKTIVA"
Zadar, 24.‒27. listopada 2017., Hotel Kolovare
KONAČNI PROGRAM

UTORAK, 24. listopada 2017.

 

17,00 – 18,00

Registracija sudionika – Hotel Kolovare

 

19,00 – 23,00

Svečano otvorenje – Kazalište lutaka Zadar

Uvodna obraćanja:

 • dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik Hrvatskog arhivističkoga društva (HAD)
 • dr. sc. Ante Gverić, ravnatelj Državnog arhiva u Zadru (DAZD)
 • dr. sc. Dinko Čutura, ravnatelj Hrvatskoga državnog arhiva (HDA)

Otvorenje kongresa

 • dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, ministrica kulture RH

Obraćanje ostalih gostiju - uzvanika

Uvodno predavanje:

prof. dr. sc. Miroslav Tuđman

 • Odgovornosti i sposobnosti arhiva u digitalno doba

Lutkarska kazališna predstava Kaštanka, A.P. Čehov

Svečani domjenak

 

 

SRIJEDA, 25. listopada 2017. – Hotel Kolovare

 

8,30 – 10,00

Registracija sudionika

Prva sjednica

Upravljanje arhivima i nacionalnim sustavom arhivske službe

10,00 – 11,30

 

 • dr. sc. Jozo Ivanović (HDA), Arhivsko zakonodavstvo u Hrvatskoj: normativni optimizam
 • Ivana Prgin (HDA), Strateško planiranje i arhivska služba – pozicija i utjecaji
 • dr. sc. Dražen Kušen (DAOS), Arhivi između redovne djelatnosti, posebnih programa i komercijalne "dodane vrijednosti"
 • izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić (FFZG), Obrazovanje arhivista
 • dr. sc. Vlatka Lemić (HDA), Globalna vizija suvremenih arhiva i hrvatska praksa  

- RASPRAVA -

11,30 – 11,45

Pauza za kavu

Prva sjednica - nastavak

Upravljanje arhivima i nacionalnim sustavom arhivske službe

11,45 – 13,15

 

 • dr. sc. Vida Pavliček (DAVŽ), Sređivanje i opis arhivskoga gradiva – postojeći problemi u praksi
 • dr. sc. Nenad Bukvić (HDA), Vrednovanje u hrvatskoj suvremenoj arhivskoj praksi
 • dr. sc. Silvija Babić (HDA), Akvizicijska politika
 • Tihomir Pleše (HDA), Nacionalni arhivski informacijski sustavi
 • Prezentacijsko izlaganje (FINANCIJSKA AGENCIJA), Mikrofilm - povratak u budućnost

- RASPRAVA -

13,15 – 14,30

Ručak

Druga sjednica

Stabilnost i/ili promjenljivost arhivske prakse

14,30 – 15,30

 • Kristijan Karajić (HDA), Recentni problemi i izazovi rada sa stvarateljima
 • Elizabet Kuk (HDA), Prikaz suvremenog pravnog uređenja zaštite privatnog arhivskog gradiva izvan arhiva
 • doc. dr. sc. Goran Zlodi (FFZG), Arhivi u baštinskom okruženju – suradnja sa srodnim strukama
 • Prezentacijsko izlaganje (OMEGA SOFTWARE), Digitalna    transformacija arhivskoga gradiva velikih formata

- RASPRAVA -

Druga sjednica - nastavak

Stabilnost i/ili promjenljivost arhivske prakse

- paralelne panel diskusije

(15,40 – 16,30)

10 minutna izlaganja

10 minutna izlaganja

 • Snježana Ivanović, Diana Mikšić (HDA), Retroperspektiva razgraničenja arhivskoga gradiva između središnjeg i područnih državnih arhiva
 • Marijana Mimica Tkalčec (HDA), Interventna zaštita gradiva fonda Ugarsko namjesničko vijeće. Hrvatsko-slavonski spisi
 • Borut Gulič (HDA), Tehnička mjerila i pravila organizacije spremišnih prostorija i preventivne zaštite gradiva Odjela za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva Hrvatskoga državnoga arhiva - teorija i praksa
 • Ivona Fabris, Hrvoje Jakić (HDA), Obrada gradiva fonda Gradskoga komiteta Saveza komunista Hrvatske Zagreb
 • Ivana Kuhar (HDA), Evidencije u arhivima – iskustvo 2002.-2017.
 • dr. sc. Hrvoje Gržina (HDA), Agencija za fotodokumentaciju – pozitivizam stvaratelja u postskrbničkome vremenu
 • Manuela Kozić, Željko Vrban (DAOS), Razgraničenje među arhivima u kontekstu tranzicijskih procesa kod stvaratelja i imatelja izvan arhiva – problemi i izazovi
 • Ivan Radoš, Tomislav Šulj (HMDCDR), Privatni imatelji arhivskoga gradiva iz Domovinskog rata – iskustva, značajke, stanje

- RASPRAVA -

 • mr. sc. Ladislav Dobrica (HDA), Marcus Leideck (DAPA), Sređivanje vlastelinstava – (retro)perspektiva hrvatske i srednjoeuropske prakse

-  RASPRAVA -

16,30 – 16,45

Pauza za kavu

 

16,45 – 17,45

 

Sekcije Hrvatskog arhivističkog društva ( -za gradivo izvan arhiva; -za opis; -za arhivsku pedagogiju)

18,00 – 20,30

Obilazak Zadra uz stručno vodstvo

 21,00

Cocktail večera

 

ČETVRTAK, 26. listopada 2017. – Okrugli stol i izlet

 

8,00

 

Polazak na izlet / Alternativno – ostanak u Zadru - 10,00 h posjet Državnom arhivu u Zadru, uvid u najznačajnije i najstarije arhivske zapise uz stručno vodstvo

9,00 – 11,30

Obilazak Paga uz stručno vodstvo

-          urbanizam grada (15. st.)

-          samostan benediktinki sv. Margarite

-          paška čipkarska škola

-          Knežev dvor

11,30 –12,30

 • Okrugli stol (dvorana u Kneževu dvoru)
  Položaj i status arhivske struke i arhivskih djelatnika u svjetlu donošenja novog arhivskog zakona (voditelj: Zoran Perović; sugovornici: mr. sc. Branko Kaleb, dr. sc. Jozo Ivanović, Darko Rubčić, Marijan Maroja)
12,30 – 13,00
 • Predstavljanje knjige: dr. sc. Goran Pavelin, Informacijsko-komunikacijska podloga strateškog planiranja arhiva (dvorana u Kneževu dvoru)

13,00 – 14,00

Predstavljanje proizvođača otočkih proizvoda uz domaću folklornu skupinu

15,30

Povratak

16,30

Skupština Hrvatskog arhivističkoga društva

20,00

Polazak na svečanu večeru

20,30

Svečana večera (Arsenal)

 

PETAK, 27. listopada 2017.

 

Druga sjednica - nastavak

Stabilnost i/ili promjenljivost arhivske prakse

- paralelne panel-diskusije

(9,00 – 10,00)

10 minutna izlaganja

10 minutna izlaganja

 • dr. sc. Natko Martinić Jerčić (HMDCDR), Digitalno arhivsko gradivo Haškoga suda kao izvor za istraživanje novije hrvatske povijesti na primjeru suđenja Momiru Taliću - dostupnost i problemi u istraživanju
 • Maja Kovačević Kuzmanić (DAST), Izazovi komunikacije sa stvarateljima na primjeru Državnog arhiva u Splitu
 • Dario Mlinarević, Željko Vrban (DAOS), Problemi pri obradi i vrednovanju gradiva gospodarstva i bankarstva
 • Magdalena Kuleš, izv. prof. dr. sc. Hrvoje Stančić (FFZG), Arhiviranje digitalnih zapisa - stanje i perspektive
 • dr. sc. Jasna Požgan (DRAM), Ivana Posedi (DAVŽ), Arhivsko gradivo obrtničkih udruženja u međuratnom razdoblju na području Međimurja i koprivničke Podravine
 • doc. dr. sc. Arian Rajh (HALMED), Arhivističke (informatičko-informacijske) tehnologije: procjene i preporuke

– RASPRAVA –

 • dr. sc. Julija Barunčić Pletikosić, dr. sc. Željka Križe (HMDCDR), Povijest žena i arhivi - Arhivistička praksa na primjeru gradiva ženskih mirovnih udruga iz Domovinskog rata pohranjenog u HMDCDR

– RASPRAVA –

10,00 – 10,15

Pauza za kavu


Treća sjednica

Arhivi i javnost – iskustvo, pristup i nove mogućnosti

- paralelne panel diskusije

(10,15 – 11,15)

10 minutna izlaganja

10 minutna izlaganja

 • Boris Suljagić (HDA), Utjecaj Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima na dostupnost gradiva s osobnim podacima u središnjoj čitaonici HDA
 • Petar Elez (DAVU), Arhivsko-pedagoške aktivnosti Državnog arhiva u Vukovaru 2013. - 2017.
 • Josip Mihaljević (Srednja škola za medicinske sestre), Mrežna vidljivost hrvatskih arhiva
 • Snježana Žegor (DASK), Pedagoška iskustva u praksi Državnog arhiva u Sisku
 • Branimir Peti (DAVU), Dostupnost arhivskoga gradiva prije isteka zakonskih rokova (teškoće u primjeni zakonskih odredbi u svakodnevnom radu)
 • doc. dr. sc. Živana Heđbeli, Mihaela Barbaric (DAZG), Otvaranje arhiva javnosti na primjeru recentne prakse Državnog arhiva u Zagrebu
 • Silvio Salamon Jazbec (JANAF), Arhivi i arhivisti u književnosti i popularnoj kulturi

- RASPRAVA -

 • Željaka Dmitrus (DAZG), Zagrebački školarci u posjetu izložbi o Zagrebu u vrijeme vladavine Franje Josipa I.

- RASPRAVA -

11,15 – 11,35

 • Tihomir Pleše – Comunity as oportunity – predstavljanje co:op projekta

11,35 – 12,15

Odjava smještaja

12,30 – 14,00

Ručak

14,00 – 14,45

Završna rasprava – Zaključci 5. kongresa hrvatskih arhivista

14,45 – 15,15

Kava za kraj

15,30

Polazak autobusa za povratak u Zagreb

preuzmite program

zaključci