OBRADA I OPIS ARHIVSKOG GRADIVA

Ispis


II. kongres hrvatskih arhivista
Okrugli stol: OBRADA I OPIS ARHIVSKOG GRADIVA
Dubrovnik, 2005.

Sudionici Okruglog stola:

UVODNA IZLAGANJA:

PROBLEMI I PITANJA:

NEDOSTACI:

PREPORUKE: