Nadzorni odbor

  • Ivana Prgin, viša arhivistica (Hrvatski državni arhiv)
  • Zoran Perović, viši arhivist (Državni arhiv u Dubrovniku)
  • Deana Kovačec, arhivistica specijalistica (u mirovini)
  • zamjena - Nada Klobučar, arhivistica (Državni arhiv u Gospiću)

Pin It
Copyright © 2009-2019 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.