Predsjedništvo

Ispis

Predsjedništvo Društva je izvršno tijelo Skupštine Društva, te odgovara Skupštini za svoj rad. Predsjedništvo ima 5 članova, a čine ga predsjednik Društva i četiri člana. Predsjedništvo ima i zamjenika člana, kojeg kooptira u članstvo u slučaju prestanka članstva jednog od članova Predsjedništva. Članovi Predsjedništva biraju se na četiri (4) godine. Članovi Predsjedništva naizmjence obavljaju dužnost potpredsjednika u jednogodišnjem razdoblju prema redoslijedu koji utvrdi Predsjedništvo na svojoj konstituirajućoj sjednici. Rad Predsjedništva odvija se u skladu s Poslovnikom.

Predsjedništvo rukovodi i upravlja radom Društva u vremenu između dvije sjednice Skupštine, a posebno:

Predsjedništvo Društva na prijedlog predsjednika imenuje i razrješava tajnika Društva.

Članovi Predsjedništva u mandatu 2021-2025: