Skupština

Ispis

Skupština je najviše tijelo Društva i čine je svi članovi Društva. Članovi mogu sudjelovati u radu Skupštine osobno ili putem opunomoćenika.

Skupština Društva održava se kao redovna ili izvanredna.

Redovna godišnja Skupština Društva održava se jedanput godišnje. Redovnu Skupštinu saziva Predsjedništvo Društva.

Izvanredna Skupština Društva održava se:

Pisana obavijest o sazivanju Skupštine Društva na zasjedanje mora se zajedno s pozivom i prijedlogom dnevnog reda dostaviti svim članovima s pravom odlučivanja najkasnije 8 (osam) dana prije dana određenog za zasjedanje Skupštine.

Skupština Društva odlučuje o svim pitanjima koja su važna za rad Društva, a osobito:

Rad Skupštine odvija se u skladu s Poslovnikom.

2020.

2019.

2018.

2017.

 

2016.