5. kongres hrvatskih arhivista - Zadar 2017. - Poziv autorima za sudjelovanje

Državnim arhivima u Hrvatskoj

Članovima Hrvatskog arhivističkog društva

Djelatnicima u arhivskoj struci

Zainteresiranim stručnim i znanstvenim djelatnicima

 

Predmet: 5. kongres hrvatskih arhivista – Zadar 2017.

– poziv autorima za sudjelovanje

Poštovane kolegice i kolege,

na skupštini Hrvatskog arhivističkog društva održanoj na 4. kongresu hrvatskih arhivista 24. listopada 2013. u Opatiji, odlučeno je da se sljedeći kongres hrvatskih arhivista održi u organizaciji HAD, uz sudjelovanje arhiva domaćina Državnog arhiva u Zadru, a organizator i domaćin su dogovorili termin održavanja

od 24. do 27. listopada 2017. u Zadru, u hotelu Kolovare, s temom:

"ARHIVI U HRVATSKOJ – (RETRO)PERSPEKTIVA"

Kongres će se odvijati kroz plenarne sjednice i radionice. U nastavku navodimo popis glavnih tematskih cjelina s mogućim podtemama (područjima istraživanja), kao okvir prijedloga autorima. 

1. Upravljanje arhivima i nacionalnim sustavom arhivske službe:

  • arhivska struka i njezina suvremena uloga; strateško planiranje; osiguravanje prostora, materijalnih i ljudskih resursa; redovna djelatnost i posebni programi; iskustva u financiranju rada arhiva, sufinanciranje redovnog rada i programa; arhivi u baštinskom okruženju - suradnja sa srodnim strukama.

2. Stabilnost i/ili promjenjivost arhivističkih praksi:

  • rad sa stvarateljima (problemi i izazovi); odnos arhiva prema privatnom arhivskom gradivu; vrednovanje (vrednujemo li dovoljno?); akvizicijska politika hrvatskih arhiva; sređivanje i opis arhivskoga gradiva (što nas muči?); evidencije u arhivima – iskustvo 2002-2017.; sukcesija i restitucija arhivskoga gradiva; arhivsko zakonodavstvo; obrazovanje arhivista; arhivski informacijski sustav (što imamo, što želimo imati?); razgraničenje među arhivima; etičnost u teoriji i praksi; dugotrajno očuvanje gradiva; strategija zaštitnog snimanja (mikrofilmiranje / digitaliziranje); elektroničko gradivo (preuzimamo li ga i kako se nosimo s njim?); preventivna zaštita / konzerviranje te restauriranje (gradivo u državnim arhivima u odnosu na ukupnu hrvatsku arhivsku baštinu?).

3. Arhivi i javnost – iskustvo, pristupi, nove mogućnosti:

  • sređenost arhivskih fondova i zbirki kao preduvjet dostupnosti; korisnici i njihova očekivanja; dostupnost arhivskoga gradiva („otvaranje“ arhiva, klasificirani podaci, osobni podaci, autorskopravna zaštita i dr.); kulturno-prosvjetne aktivnosti hrvatskih arhiva – usporedba, statistika; online vidljivost hrvatskih arhiva, arhivista i gradiva; arhivi i arhivisti u percepciji javnosti.

 

Zbog postupka recenzije i tiskanja Zbornika prije kongresa molimo Vas da do 31. ožujka 2017. prijavite prijedloge izlaganja s naslovom i sažetkom (najviše 1 kartica teksta / max. 1800 znakova s prazninama).

 

Prijave se šalju isključivo putem web-obrasca na:http://bit.ly/HAD-5-kongres (sažetke ne primamo e-poštom).

Predviđeni rokovi:

  • predaja sažetaka: do 31. 3. 2017.
  • predaja cjelovitoga rada: 29. 5. 2017.
  • dostava recenzija autoru/ima: 26. 6. 2017.
  • predaja korigiranog rada: 17. 7. 2017.

Predviđeno trajanje izlaganja je najviše 15 minuta. Izlaganje treba biti tako koncipirano da predstavi rad u kratkim crtama i bude poticaj sudionicima na diskusiju, odnosno na čitanje cjelovitog rada u objavljenom zborniku savjetovanja. 

Srdačan pozdrav, u ime Organizacijskog i Programskog odbora 

dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik

(098 1698420)

Preuzmite PDF inačicu .

Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.