Kratka povijest društva

DATUM OSNIVANJA

Društvo arhivskih radnika NR Hrvatske osnovano je 7. studenoga 1954. godine u zgradi Državnog arhiva u Zagrebu, na Jezuitskom trgu 4/I.

OSNIVAČI DRUŠTVA

Osnivači Društva bili su djelatnici iz Zagreba: Stjepan Božičević, Franjo Jeršić, Zvonimir Jurčić, Antun dr. Kajfeš, Krešimir Nemeth, Paula Panić, Ljerka Pleša, Josip Vidmar, Antun Vujčić i Stjepan Vukovac, a osnivačkoj skupštini prisustvovali su delegati iz sedam podružnica (Zagreba, Rijeke, Splita, Dubrovnika, Zadra i Varaždina), predstavnici CK SKH, republičkog gradskog sekretarijata za prosvjetu, nauku i kulturu, te članovi Arhivskog savjeta NRH.

DRUŠTVO ARHIVISTA NR HRVATSKE

1962.godine, na godišnjoj skupštini u Sisku, Društvo mijenja pravila i naziv u Društvo arhivista NR Hrvatske1.


1  Odobreno rješenjem II-4 Broj 24805/1-1962. od 9. VIII.1962. Državnog sekretarijata za unutrašnje poslove NRH – Uprava javne bezbjednosti.

SAVEZ DRUŠTAVA ARHIVSKIH RADNIKA HRVATSKE

Na savjetovanju u Karlovcu 1977. usvojen je novi statut i novi naziv Savez društava arhivskih radnika Hrvatske.

STATUT IZ 1985.

Savez je 1985.donio novi statut usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o društvenim organizacijama i udruženjima građana 2.


2 NN, 5/1985.

REGISTAR SAVEZA

Republički sekretarijat za pravosuđe i upravu je 19. travnja 1988. izvršio upis Saveza društava arhivskih radnika Hrvatske u Registar saveza i drugih oblika udruživanja društvenih organizacija SRH3.


3 Zahtjev za upis u registar tražen je na temelju statuta i Društvo prestaje djelovati kao udruženje građana. Do tada je Društvo bilo upisano u registar udruženja građana kojeg je vodio RSUP.

HRVATSKO ARHIVSKO DRUŠTVO

Godine 1992., 23. prosinca, Savez mijenja naziv u Hrvatsko arhivsko društvo.

DANAŠNJI NAZIV

Na izvanrednoj skupštini održanoj 24. rujna 1993. u Rijeci, usvojen je novi statut, a ubrzo je usvojen i novi naziv Hrvatsko arhivističko društvo4.


4 Odobreno rješenjem Ministarstva uprave RH, klasa: UP/I-007-02/93-01/71, urbroj: 515-04-0273-93-2, od 4. veljače 1994.

Edit Page
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.