Poslovnik hrvatskog arhivističkog društva

Na temelju članka 15. Statuta Hrvatskog arhivističkog društva Skupština Hrvatskog arhivističkog društva, održana 22. listopada 2015. godine, donosi POSLOVNIK HRVATSKOG ARHIVISTIČKOG DRUŠTVA.

Članak 1.
Ovim Poslovnikom se uređuje način rada Hrvatskog arhivističkog društva (u daljnjem tekstu HAD) i njegovih tijela u dijelu koji nije određen Statutom kao i način sudjelovanja članova HAD-a na Skupštini HAD-a.

 

I. ČLANSTVO
Članak 2.
O članstvu se vodi evidencija, koja sadrži sljedede podatke:
 • ime i prezime člana,
 • osobni identifikacijski broj (OIB),
 • datum rođenja,
 • telefon,
 • e-mail adresa,
 • datum prijema u članstvo,
 • vrsta članstva (redovno, počasno ili potporno),
 • datum i razlog prestanka članstva, ukoliko je do njega došlo,
 • najviša završena škola i zvanje,
 • datum polaganja stručnog ispita i stečeni stručni naziv,
 • eventualno stečeno arhivsko zvanje odlukom nadležnog tijela,
 • naziv i adresa organizacije i radno mjesto na kojem radi,
 • podatke o uplati članarine.
Popis članova je uvijek dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.
II. TIJELA DRUŠTVA
III. USTROJSTVO DRUŠTVA
IV. NAGRADE I PRIZNANJA

Poveznica za preuzimanje dokumenata:

 

Edit Page
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.