Poziv članstvu za kandidacijski postupak 2017.

ČLANICAMA I ČLANOVIMA

Hrvatskog arhivističkog društva

Poštovane članice i članovi Hrvatskoga arhivističkoga društva (HAD),

 

podsjećamo da je sukladno člancima 16., 17. i 20. Statuta HAD-a, 2017. izborna godina u ciklusu biranja iz redova članstva: predsjednika/ce HAD-a, članova Predsjedništva HAD-a, te članova Nadzornoga odbora HAD-a.

Procedura, propisana člancima 11. i 15. Poslovnika Hrvatskog arhivističkoga društva je sljedeća:

„ ... Članak 11.

Izbor Predsjednika i Predsjedništva Redovni izbori za Predsjednika i Predsjedništvo HAD-a vrše se svake četiri godine na redovnoj Skupštini Društva. Kandidati za predsjednika moraju najmanje mjesec dana prije izbora istaknuti svoju kandidaturu koju će potkrijepiti s 15 potpisa članova Društva. Kandidati za predsjedništvo moraju najmanje mjesec dana prije izbora istaknuti svoju kandidaturu koju će potkrijepiti s 10 potpisa članova Društva. Na temelju iznesenih kandidatura Predsjedništvo u odlasku sastavlja jednu abecednu listu kandidata za predsjednika, a jednu za predsjedništvo. Na izbornoj Skupštini se bira Izborna komisija koja mora imati najmanje tri člana i njeni članovi ne smiju biti kandidati za jedno od biranih tijela. Zatim se pristupa glasovanju. Nakon toga Izborna komisija utvrđuje rang listu kandidata za predsjednika i rang listu kandidata za predsjedništvo od onog kandidata s najvećim brojem glasova do onog kandidata s najmanjim brojem glasova. U koliko jedan ili više kandidata imaju jednak broj glasova, pa se ne može utvrditi koji će od njih biti izabran, glasovanje će se ponoviti samo za te kandidate, pa će se temeljem rezultata tog drugog kruga glasovanja odrediti njihov međusobni redoslijed. Predsjednik je osoba koja ima najveći broj glasova na rang listi za predsjednika. U predsjedništvo je izabran onaj broj kandidata koliko ih se bira počevši od onog koji je dobio najveći broj glasova pa na niže. U koliko se na način određen stavkom 7. 8. i 9. ovog članka niti u drugom krugu glasovanja ne može odrediti redoslijed kandidata, cijelo glasovanje se poništava i ponavlja se postupak kandidature i izbora predsjednika ili članova predsjedništva po proceduri iz ovog članka.

...

... Članak 15. Izbor Nadzornog odbora

Pravo predlaganja članova za Nadzorni odbor ima svaki član Skupštine koji može predložiti najviše onaj broj kandidata koliko ih se bira u nadzorni odbor. Svaki predloženi kandidat treba se suglasiti s kandidaturom. Na temelju iznesenih prijedloga Izborna komisija sastavlja abecednu listu kandidata za Nadzorni odbor. Zatim se pristupa glasovanju za svakog kandidata na listi. Nakon toga Izborna komisija utvrđuje rang listu kandidata za Nadzorni odbor od onog kandidata s najvećim brojem glasova do onog kandidata s najmanjim brojem glasova. U koliko jedan ili više kandidata imaju jednak broj glasova, pa se ne može utvrditi koji će od njih biti izabran, glasovanje će se ponoviti samo za te kandidate, pa će se temeljem rezultata tog drugog kruga glasovanja odrediti njihov međusobni redoslijed. U Nadzorni odbor je izabran onaj broj kandidata koliko ih se bira počevši od onog koji je dobio najveći broj glasova pa na niže. Ukoliko se na način određen stavkom 6. i 7. ovog članka niti u drugom krugu glasovanja ne može odrediti redoslijed kandidata, cijelo glasovanje se poništava i ponavlja se postupak kandidature i izbora za članove Nadzornog odbora po proceduri iz ovog članka. Članovi nadzornog odbora mogu biti izabrani i konsenzusom Skupštine mimo odredbi stavaka 3. do 8. ovog članka. ...

Ljubazno molimo sve članove da, imajući u vidu dobrobit i napredak naše udruge, ali prije svega arhivske struke, službe, kao i arhivistike kao znanosti, pomno promisle o potencijalnim kandidatima, prouče pažljivo naše akte koji navedenu problematiku propisuju, te se angažiraju kroz vlastitu kandidaturu, kroz predlaganje kandidata, ili pak u podršci drugih kandidiranih.

Budimo aktivni i angažirani!

S poštovanjem, u ime Predsjedništva Hrvatskog arhivističkog društva,

dr. sc. Dražen Kušen, predsjednik

Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.