Državni arhiv u Varaždinu - 10. travnja 2018., 10h - Ispit za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama

Polaganje ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama zakonski je preduvjet za rad na poslovima zaštite i obrade arhivskoga i registraturnoga gradiva u tijelima, ustanovama i organizacijama koje stvaraju ili čuvaju gradivo. Način i program polaganja ispita za provjeru stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama za zaštitu i obradu arhivskoga gradiva propisani su Pravilnikom o stručnome usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama. Ispit organizira i provodi Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskoga i registraturnoga gradiva koje imenuje Hrvatsko arhivsko vijeće.

Pravo polaganja ispita imaju osobe koje imaju najmanje srednju stručnu spremu i najmanje šest mjeseci radnoga iskustva na obavljanju poslova na zaštiti i obradi gradiva.

Sljedeći ispitni rok kojega navedeno Povjerenstvo organizira, onaj je u Državnome arhivu u Varaždinu, 10. i 11. travnja, za kandidate koji su ga ispravno i u propisanome roku prijavili. O daljnjim rokovima, kao i načinima prijave, doznajte na sljedećim poveznicama:


Ispitni rokovi za 2018.:
http://www.arhiv.hr/Portals/0/Dokumenti/Ispit%20za%20pismohrane/Ispitni%20rokovi%202018%20za%20web_2.pdf?ver=2017-12-21-093953-080


Prijavnica za ispit:
http://www.arhiv.hr/Portals/0/Dokumenti/Ispit%20za%20pismohrane/Prijavnica%20za%20ispit%20za%20djelatnike%20u%20pismohranama.pdf?ver=2017-04-03-113756-000


Narudžbenica za ispit:
http://www.arhiv.hr/Portals/0/Dokumenti/Ispit%20za%20pismohrane/Narud%C5%BEbenica%20-%20ispit%20pismohrane%202017.pdf?ver=2017-04-03-114822-000

Kandidatima želimo uspjeh!

Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.