Arhivistički rječnik objavljen na mreži

Arhivistički rječnik: HRVATSKO-ENGLESKI/ENGLESKO-HRVATSKI Marte Mihaljević, Milice Mihaljević i Hrvoja Stančića od danas je dostupan na idućoj poveznici: http://infoz.ffzg.hr/Stancic/Arhivisticki-rjecnik/. Rječnik se sastoji od naziva i definicija koji se upotrebljavaju u arhivskoj praksi. Za svaku natuknicu mrežnoga rječnika može se automatski stvoriti citat stranice u knjizi. Nazive iz ovoga rječnika može se također pronaći na stranici Multilingual Archival Terminology (skraćeno MAT), odnosno Višejezični arhivistički rječnik Međunarodnoga arhivskog vijeća. Stranica rječnka sadržava i poveznicu na daktilografsku igru s pomoću koje se mogu učiti prijevodi engleskih naziva koji se upotrebljavaju u arhivskoj praksi. Mrežnu inačicu rječnika izradio je diplomirani arhivist i informatičar Josip Mihaljević.

rjecnik

 

Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.