Tiskan prijevod "Tehničke smjernice za upravljanje arhivskim gradivom ograničene dostupnosti"

Tiskan je dokument Međunarodnog arhivskog vijeća (ICA) Tehničke smjernice za upravljanje arhivskim gradivom ograničene dostupnosti (Technical Guidance on Managing Archives with Restrictions) u izdanju Hrvatskoga državnog arhiva. Smjernice su nastavak izdanja Načela dostupnosti arhivskoga gradiva (Principles on Access to Archives).

Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.