52. savjetovanje hrvatskih arhivista u Primoštenu: ARHIVSKA STRUKA U NOVOM NORMATIVNOM OKRUŽENJU

VAŽNA OBAVIJEST

52. savjetovanje hrvatskih arhivista u Primoštenu (DA u Šibeniku) - sa zadovoljstvom objavljujemo naslov 52. savjetovanja hrvatskih arhivista (listopad 2020, Primošten), kao i moguća područja razmatranja ove teme:

ARHIVSKA STRUKA U NOVOM NORMATIVNOM OKRUŽENJU

 1. (Nova) uloga arhiva u društvu
  • Pomaci normativnog okruženja u odnosu na prethodno razdoblje (1997.-2018.)
  • Potencijali za razvoj nove mreže javnih arhiva
  • Potencijali za razvoj nove mreže privatnih arhiva
  • Uloga arhiva u jačanju povjerenja javnosti u rad tijela javnih vlasti
  • Kulturno-prosvjetna uloga arhiva
  • Inkluzivnost arhiva
 1. Dostupnost gradiva
  • Suvremeni smjerovi korištenja arhivskoga gradiva u arhivima
  • Novi smjerovi korištenja gradiva kod stvaratelja/posjednika
  • Suradnja s posjednicima kod opisivanja i povezivanja fondova i zbirki
  • Izrada popisa gradiva
  • Uloga arhiva u vrednovanju gradiva
 1. Digitalna era
  • Uloga arhiva u procesima stvaranja digitalnih zapisa
  • Uloga arhiva u procesima čuvanja digitalnih zapisa
  • Uloga arhiva u procesima pretvorbe analognih zapisa u digitalne
  • Disruptivne tehnologije u arhivima (umjetna inteligencija, ulančani blokovi, big data, crowdsourcing, igrifikacija) – prijetnja ili prilika?
 1. Profesionalni razvoj
  • Arhivisti između struke i znanosti – zakonodavni okvir s aspekta arhivistike i pojedinačnih „karijera“
  • Stručna arhivska zvanja i druga zvanja u arhivskoj struci – priznanje stručnosti ili socijalna mjera?
 1. Modeli i mogućnosti financiranja arhiva
  • Usporedba modela proračunskoga i programskog financiranja u posljednjih 5 godina
  • Mogućnost stjecanja vlastitih prihoda – zakonske mogućnosti s područja temeljne djelatnosti
  • Financiranje iz europskih fondova

Pozivamo vas da se aktivno uključite u naš najznačajniji godišnji stručno-znanstveni skup, te svojim radom/izlaganjem pridonesete uspješnosti savjetovanja.

Rok za podnošenje integralnih radova je 20. svibanj 2020.

Pin It
Copyright © 2009-2022 Hrvatsko arhivističko društvo. Sva prava pridržana.